icon-load

Loading..

(Tiếng Việt) Adapter quang MU

Standard

(Tiếng Việt)
Parameter Unit LC, FC, SC, MU, ST
SM MM
PC UPC APC PC
Insertion Loss(Typical) dB ≤0.3 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2
Return Loss dB ≥45 ≥50 060 ≥30
Exchangeability dB ≤0.2
Repeatability dB ≤0.2
Durability Times >1000
Operating Temperature ºC -40~+75
Storage Temperature ºC -40~+85
(Tiếng Việt)  
  • 1.Tương thích tốt
  • 2.Độ chính xác của kích thước chi tiết cao
  • 3.Tính ổn định cao
  • 4.Vỏ ống bằng gốm hoặc bằng đồng
  • 5.Có 3 đầu nối quang: PC, APC, UPC
  • 6.Single mode/Muti-mode
  • 7.Các kiểu khác nhau: Squareness, Circular và Square link together

Partner