icon-load

Loading..

(Tiếng Việt) Đầu nối suy hao quang FC

FC/UPC

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt)
Bước Sóng Mở (nm) 1310/1550
Loại Suy Hao (dB) 5, 10, 15, 20, 25
Sai số suy hao (dB) ≤ ±0.5
Tổn hao thừa  (dB) < 0.3
Tổn hao phụ thuộc độ phân cực (dB) ≤ 0.2
Tổn hao chiếu lại(dB) PC ≥ 40, UPC ≥ 50, APC ≥ 60
Đầu nối FC, SC, ST, LC
Giới hạn ứng dụng PC, UPC, APC
Nhiệt độ làm việc (°C) -40 ~ +80
(Tiếng Việt)
  • 1.Suy hao pham vi rộng.
  • 2.Tính hoat động ổn định.
  • 3.Tổn hao thấp.
  • 4.Có vòng sắt vặn để giữ cố định.
  • 5.Kích thước nhỏ gọn.
  • 6.Kết cấu chắc chắn và đơn giản

Partner