icon-load

Loading..

TDM over IP CPE 2*E1/T1 + 4*100Base-Tx POE + 1*100Base-Fx H0FL-EthMux.SAP1602

H0FL-EthMux.SAP1602

Như một giải pháp tiết kiệm chi phí cho dịch vụ viễn thông truyền thống di chuyển đến công nghệ mạng gói IP, H0FL-EthMux SA16/SAP16 Series ứng dụng công nghệ đổi mới TDM qua IP, với mô hình ..

Như một giải pháp tiết kiệm chi phí cho dịch vụ viễn thông truyền thống di chuyển đến công nghệ mạng gói IP, H0FL-EthMux SA16/SAP16 Series ứng dụng công nghệ đổi mới TDM qua IP, với mô hình mạch IP; hỗ trợ truyền 1/2/34/8/16 E1/T1 qua cổng FE. Cổng uplinks và cổng dữ liệu người dùng tương thích IEEE 802.3, cổng Etherent tự động cảm biến 10/100.

Thiết kế tiên tiến cung cấp tính khả dụng cap nhất với tín hiệu thời gian chính xác và tải tạo bitstream dữ liệu. Các tham số hệ thống được xác định trước theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau, cuối cùng đơn giản hóa quá trình cài đặt và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Người dùng viễn thông và doanh nghiệp có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí thiết bị và truy cập và tạo ra doanh thu mới bằng việc đưa ra các loại dịch vụ khác so với mạng Ethernet hiện tại. Nó cũng thích hợp kết nối với các thiết bị không dây để triển khai nhanh các dịch vụ E1. Một ứng dụng cụ thể là xây dựng các liên kết E1 với các cầu nối LAN không dây với chi phí thấp, thay thế radio microwave tốn kém nhiều. Các nhà khai thác có thể sử dụng H0FL-EthMux SA16/SAP16 Serie để cung cấp dịch vụ TDM cũ qua mạng gói có dây hoặc không dây

Thiết kế tiên tiến, tính tiện lợi cao nhất với sự chính xác của thời gian truyền tín hiệu và hiệu quả của luồng tín hiệu. Tham số cấu hình hệ thống được xác định trước theo yêu cầu của các ứng dụng khác nhau, cuối cùng đơn giản hóa quá trình cài đặt và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Doanh nghiệp viễn thông và người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí truy cập và trang thiết bị và tạo ra doanh thu mới bằng cách cung cấp các loại hình dịch vụ trên các mạng Ethernet hiện có. Nó cũng thích hợp để kết nối đến thiết bị không dây để đạt được triển khai nhanh chóng của các dịch vụ E1. Một ứng dụng đặc biệt là xây dựng những link E1 với cầu chuyển mạch Wireless LAN chi phí thấp, thay thế những dịch vụ sóng ngắn nhiều tốn kém hơn. Có thể sử dụng EthMux H0EL-V804 để cung cấp dịch vụ TDM trên dây hoặc không dây.

 

× System Updating..
× System Updating..

Partner