icon-load

Loading..

Giải pháp và dịch vụ

Phân phối thiết bị hạ tầng mạng công nghiệp

07-08-2016
Phân phối thiết bị hạ tầng mạng công nghiệp: truyền dẫn quang, router, Data Center, STM-1/4/16, PCM... Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống hạ tầng mạng : camera, điện năng lượng sạch, thành ..

Dịch vụ cung ứng vật tư

07-08-2016
- Cung ứng vật tư, lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực Viễn Thông, CNTT, Thiết bị mạng Công Nghiệp, Thiết bị truyền dẫn, điều khiển, tự động hóa ... - Cung ứng thiết bị, linh kiện, phụ kiện cho hệ th..

Dịch vụ xuất nhập khẩu

07-08-2016
- Xuất nhập khẩu hàng hóa chọn gói - Door to door. - Nhận mở tờ khai Hải Quan hàng Xuất và hàng Nhập - Nhận làm hồ sơ nhập xuất, áp mã thuế và tính thuế xuất nhập khẩu nhanh chóng chính xác.

Đối tác

backtop