icon-load

Loading..

Hạ tầng kết nối tại các nhà máy năng lượng sạch, giải pháp của 3OneData (kỳ 1)

29c03945c213d4f1569bef6caee9be8a-0

Hệ thống năng lượng sạch đang là mục tiêu phát triển của rất nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tránh sự biến đổi khí hậu.

Hệ thống năng lượng sạch tối ưu vẫn đang là điện năng lượng mặt trờiđiện năng lượng gió thay cho hệ thống năng lượng truyền thống như nhiệt điện, thủy điện hay điện nguyên tử.

 

29c03945c213d4f1569bef6caee9be8a-1

Với hệ thống cơ sở hạ tầng điện năng lượng sạch qui mô lớn, 3OneData đã nghiên cứu và thiết lập nhiều giải pháp cho các hệ thống khác nhau.

29c03945c213d4f1569bef6caee9be8a-2

Với chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất, 3OneData mang lại giải pháp tin cậy, ổn định lâu dài cho hệ thống của bạn.

 

Đối tác

backtop