icon-load

Loading..

Adapter quang FC/UPC tròn

FC/UPC

   

 

 

 • SM, PC≤0.3dB, UPC≤0.2dB, APC≤0.2dB MM, PC≤0.2dB
 • Tổn hao: ≤0.2dB
 • Chênh lệch: ≤0.2dB
 • Độ bền: ≥1000 lần
 • Đặc điểm
 • Tương thích tốt
 • Độ chính xác của kích thước chi tiết cao
 • Tính ổn định cao
 • Vỏ ống bằng gốm hoặc bằng đồng
 • Có 3 loại :PC, APC, UPC
 • Simplex / Duplex
 • Ứng dụng
 • Mạng viễn thông
 • Kiểm tra thiết bị
 • Local Area Network – Mạng cục bộ
 • CATV
 • Kết nối với các kiểu cổng sắt khác nhau

Đối tác

backtop