icon-load

Loading..

Adapter quang LC/UPC Simplex

LC/UPC Simplex

 • 1.SM, PC≤0.3dB, UPC≤0.2dB, APC≤0.2dB
 • 2.MM, PC≤0.2dB
 • 3.Tổn hao: ≤0.2dB
 • 4.Chênh lệch: ≤0.2dB
 • 5.Độ bền: ≥1000 lần
 • Đặc điểm
 • 1.Tương thích tốt
 • 2.Độ chính xác của kích thước chi tiết cao
 • 3.Tính ổn định cao
 • 4.Vỏ ống bằng gốm hoặc bằng đồng
 • 5.Có 3 loại :PC, APC, UPC

Đối tác

backtop