icon-load

Loading..

Adapter quang MT-RJ

MT-RJ

1.Đầu nối quang được sử dụng để kết nối trong sự kết nối quang học. 2.Nó được gọi là đầu nối quang Hybird khi mà sự kết nối ngược lại khác nhau.
 • 1.Đầu nối quang được sử dụng để kết nối trong sự kết nối quang học.
 • 2.Nó được gọi là đầu nối quang Hybird khi mà sự kết nối ngược lại khác nhau.
Parameter Unit LC, FC, SC, MU, ST MT-RJ E2000
SM MM SM MM SM
PC UPC APC PC PC UPC PC PC APC
Insertion Loss(Typical) dB ≤0.3 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.3
Return Loss dB ≥45 ≥50 060 ≥30 ≥45 ≥50 ≥35 ≥55 ≥75
Exchangeability dB ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2
Repeatability dB ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2
Durability Times >1000 >1000 >1000
Operating Temperature ºC -40~+75 -40~+75 -40~+75
Storage Temperature ºC -40~+85 -40~+85 -40~+85
 • Đặc điểm:
 • 1.Tương thích tốt
 • 2.Độ chính xác của kích thước chi tiết cao
 • 3.Tính ổn định cao
 • 4.Vỏ ống bằng gốm hoặc bằng đồng
 • 5.Có 3 đầu nối quang: PC, APC, UPC
 • 6.Single mode/Muti-mode
 • 7.Các kiểu khác nhau: Squareness, Circular và Square link together
 • Ứng dụng:
 • 1.Mạng viễn thông
 • 2.Kiểm tra thiết bị
 • 3.Local Area Network – Mạng cục bộ
 • 4.CATV
 • 5.Kết nối với các kiểu cổng sắt khác nhau

Đối tác

backtop