icon-load

Loading..

Adapter quang SC-FC

SC-FC

1.Đầu nối quang được sử dụng để kết nối trong sự kết nối quang học. 2.Nó được gọi là đầu nối quang Hybird khi mà sự kết nối ngược lại khác nhau.
 • 1.Đầu nối quang được sử dụng để kết nối trong sự kết nối quang học.
 • 2.Nó được gọi là đầu nối quang Hybird khi mà sự kết nối ngược lại khác nhau.
Parameter Unit SC/ST, FC/ST, SC/FC, FC/LC, FC/MU
SM MM
PC UPC APC PC
Insertion Loss(Typical) dB ≤0.3 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2
Return Loss dB ≥45 ≥50 060 ≥30
Exchangeability dB ≤0.2
Repeatability dB ≤0.2
Durability Times >1000
Operating Temperature ºC -40~+75
Storage Temperature ºC -40~+85
Connector Type   FC-SC/PC, UPC, APC/SM/MM FC-ST/PC, UPC, APC/SM/MM FC-LC/PC, UPC/SM SC-ST/PC, UPC/SM SC-LC/PC, UPC/SM FC-MU/PC, UPC/SM
 • Đặc điểm:
 • 1.Tương thích tốt
 • 2.Độ chính xác của kích thước chi tiết cao
 • 3.Tính ổn định cao
 • 4.Vỏ ống bằng gốm hoặc bằng đồng
 • 5.Có 3 đầu nối quang: PC, APC, UPC
 • 6.Single mode/Muti-mode
 • 7.Các kiểu khác nhau: Squareness, Circular và Square link together
 • Ứng dụng:
 • 1.Mạng cục bộ-Local Area Network
 • 2.Hệ thống CATV
 • 3.Mạng Viễn Thông
 • 4.Kiểm tra thiết bị

Đối tác

backtop