icon-load

Loading..

Bộ chuyển đổi 4 Cổng RS232 – E1

E4232

Bộ chuyển đổi E1(G.703) sang 4 cổng giao diện RS232 hỗ trợ chuyển đổi giữa các giao diện E1 trong đó có sự tương thích với chuẩn ITU-T G.703 và giao diện RS232, nó có thể nhận được đồng bộ dữ liệu..

Bộ chuyển đổi E1(G.703) sang 4 cổng giao diện RS232 hỗ trợ chuyển đổi giữa các giao diện E1 trong đó có sự tương thích với chuẩn ITU-T G.703 và giao diện RS232, nó có thể nhận được đồng bộ dữ liệu 2048Mbps từ mạng E1, và để truyền tải dữ liệu sang ROUTER hoặc các thiết bị khác. Cách thức của giao diện là DCE, và nó có thể được kết nối với các thiết bị DTE hoặc DCE.

Chuẩn giao diện Tương thích chuẩn ITU-T G.703, RS232
Tín hiệu E1 (BNC) IN, OUT
Tín hiệu E1 (RJ-45) T+, T-, R+, R-, GND
Chế độ làm việc Đồng bộ, đường truyền quang
Giao diện E1 tốc độ 2.048Mbps
Giao diện RS232 tốc độ 115200bps
Cổng E1 mã HDB3
Cổng E1 truyền tải 2KM
Cổng E1 bảo vệ Bảo vệ lực điện từ lên tới 1500V
Cổng RS232 bảo vệ 600W điện áp đột ngột, 15KV phóng điện bảo vệ
Cổng E1 kết nối 120 Ohm(RJ-45) và 75 ohm(BNC double coaxial)
Cổng RS232 kết nối Lỗ cắm DB-25
1. Chuyển đổi 4 cổng giao diện RS232 sang giao diện E1(2M unframed G.703) 2. Hỗ trợ line recovery clock, local clock và equipment clock 3. Hỗ trợ cổng E1 loop 4. Giao diện E1 (G.703 ) hỗ trợ 120ohm (RJ-45) và 75ohm (BNC double coaxial)

Đối tác

backtop