icon-load

Loading..

Cáp quang breakout

GJSZ(GJZ)-FZ

Tiện dụng cho mạng LAN, hệ thống thông tin quang băng dài, hệ thống truyền tin tốc độ cao, dữ liệu, âm thanh, video, và các ứng dụng viễn thông. Hiệu quả tuyệt vời cho hoạt động dưới liên k..
  • Tiện dụng cho mạng LAN, hệ thống thông tin quang băng dài, hệ thống truyền tin tốc độ cao, dữ liệu, âm thanh, video, và các ứng dụng viễn thông.
  • Hiệu quả tuyệt vời cho hoạt động dưới liên kết tĩnh và chống nhiễu EMI.
  • Lắp đặt FTTX.
Type Core O.D. Weight/km Max Tension (N) Crush Pressure (N/100nm) Min.Bending Radius (nm)
GJ-FZ 2-4 7.5 55 200/660 300/1000 75/150
GJ-FZ 4-6 8.5 75 200/660 300/1000 85/170
GJ-FZ 6-8 9.5 100 200/660 300/1000 95/190
GJ-FZ 8-10 10.5 145 200/660 300/1000 105/210
GJ-FZ 10-18 12.5 175 200/660 300/1000 125/250
GJS-FZ 18-36 13.5 185 600/1500 300/1000 135/270
GJS-FZ 48 15.5 265 600/1500 300/1000 155/310
GJS-FZ 60 17.5 320 600/1500 300/1000 175/350
GJS-FZ 72 18.5 380 600/1500 300/1000 185/370
GJS-FZ 96 19.5 420 600/1500 300/1000 195/390
GJS-FZ 108 20.5 445 600/1500 300/1000 135/270
  • Thiết kế đột phá cho phép cách đi cáp riêng của cuối sợi quang và được duy trì.
  • Mỗi sợi quang được gia cường riêng, sự kích hoạt này cho phép kết nối nhanh chóng kết thúc và loại bỏ sự cần thiết của bảng phân phối.
  • Cáp xây dựng đảm bảo đời sống cáp dài. Cáp xây dựng bao gồm: vỏ bọc ngoài, lớp băng gắn kết, đột phá về công nghệ xe sợi (bộ đệm kín bao quanh sợi quang trong bó sợi aramit và có vỏ bọc), bộ phận có độ bền chặt, và dây ripcord.
  • Xử lý dễ dàng, vỏ PVC và cáp chứa được tăng cường khả năng chống cháy cao.

Đối tác

backtop