icon-load

Loading..

Cáp Quang Luồn Ống (chôn ngầm hoặc treo)

GYXTA/GYXTA33

Cách thức lắp đặt: chôn ống dẫn/trên không Nó phù hợp với việc lắp đặt cáp trên không, qua sông, thung lũng...Với những trường hợp khó. Kiểu sợi quang: Single-mode/Multi-mode
  • Cách thức lắp đặt: chôn ống dẫn/trên không
  • Nó phù hợp với việc lắp đặt cáp trên không, qua sông, thung lũng…Với những trường hợp khó.
  • Kiểu sợi quang: Single-mode/Multi-mode
  1. Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C
  2. Suy hao:  @1310nm < 0.36dB/km         @1550nm < 0.22dB/km
Fiber Count Diameter (nm) Weight (kg/km) Min bending Radius (nm) Max Tension (N) Crush Pressure (N/100nm)
Dynamic Static Short Term Short Term Short Term Short Term
2~12 2~12 9.1 115 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
  • Dây nhôm LAP được đặt vào quang lõi cáp, được lấp đầy bằng các hợp chất để bảo vệ nó khỏi sự thấm của nước.
  • Đảm bảo về mặt cơ học, hiệu suất và nhiệt độ.
  • Đặc biệt được thiết kế với cấu trúc nén chặt tốt để chống sự co nén của ống chứa dây cáp.
  • Chống được sự thủy phân và đặc biệt với sự lấp đầy của các hợp chất đảm bảo sự bảo vệ citical của sợi quang.
  • Đường kính nhỏ, trọng lượng nhẹ và nó dễ dàng để lắp đặt.

Đối tác

backtop