icon-load

Loading..

Cáp Quang luồn ống (chôn ngầm hoặc treo)

GYTS

Cách thức lắp đặt: ống dẫn/trên không Thích hợp cho đường ống dài - xa và giao tiếp mạng LAN Kiểu sợi quang: Single-mode/Multi-mode
  • Cách thức lắp đặt: ống dẫn/trên không
  • Thích hợp cho đường ống dài – xa và giao tiếp mạng LAN
  • Kiểu sợi quang: Single-mode/Multi-mode
  1. Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C
  2. Suy hao: @1310nm < 0.36dB/km @1550nm < 0.22dB/km
Fiber Count Diameter (nm) Weight (kg/km) Min bending Radius (nm) Max Tension (N) Crush Pressure (N/100nm)
Dynamic Static Short Term Short Term Short Term Short Term
2-30 10.6 120 20xD 10xD 1500 600 1000 300
30-36 11.1 140 20xD 10xD 1500 600 1000 300
36-60 12.1 155 20xD 10xD 1500 600 1000 300
60-72 12.6 185 20xD 10xD 1500 600 1000 300
72-84 13.5 190 20xD 10xD 1500 600 1000 300
84-96 14.4 215 20xD 10xD 2000 600 1000 300
96-108 15.3 240 20xD 10xD 2500 600 1000 300
108-120 16.1 265 20xD 10xD 2500 600 1000 300
120-132 17.0 290 20xD 10xD 2500 600 1000 300
132-216 17.9 310 20xD 10xD 2500 600 1000 300
  • PSP được đặt vào dọc theo lõi cáp, được lấp đầy bằng các hợp chất để bảo vệ nó khỏi sự thấm của nước.
  • Đảm bảo về mặt cơ học, hiệu suất và nhiệt độ.
  • Đặc biệt được thiết kế với cấu trúc nén chặt tốt để chống sự co nén của ống chứa dây cáp.
  • Chống được sự thủy phân và đặc biệt với sự lấp đầy của các hợp chất đảm bảo sự bảo vệ citical của sợi quang.
  • Moistureproof and ratproof.

Đối tác

backtop