icon-load

Loading..

Phân phối thiết bị hạ tầng mạng công nghiệp

Phân phối thiết bị hạ tầng mạng công nghiệp: truyền dẫn quang, router, Data Center, STM-1/4/16, PCM… Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống hạ tầng mạng : camera, điện năng lượng sạch, thành phố thông minh… Để biết thêm chi tiết xin quy khách hàng hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đối tác

backtop