icon-load

Loading..

Dịch vụ cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin: truyền dẫn quang, truy nhập đa dịch vụ, router, Data Center, STM-1/4/16, PCM… Để biết thêm chi tiết xin quy khách hàng hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đối tác

backtop