icon-load

Loading..

Dịch vụ cung ứng vật tư

– Cung ứng vật tư, lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực Viễn Thông, CNTT, Thiết bị mạng Công Nghiệp, Thiết bị truyền dẫn, điều khiển, tự động hóa …

– Cung ứng thiết bị, linh kiện, phụ kiện cho hệ thống FTTx, Fiber Network…

Đối tác

backtop